Projecten

WWW.LANDGOEDLANGERAAR.NL

 

De locatie van Landgoed Langeraar kent een rijke geschiedenis. Vijf generaties Droogh woonden, werkten en leefden er met veel plezier. Nu, na ruim 200 jaar zijn de boerenactiviteiten door gebrek aan bedrijfsopvolging beëindigd. Dit geeft ruimte voor het begin van iets nieuws: 12 riante bouwkavels midden in een uitgestrekt natuurgebied die nieuw leven blazen in historisch Langeraar.

In het dorp staat de neogotische Heilige Adrianuskerk uit 1902, een grote en monumentale rooms-katholieke kerk die ook wel 'De Rijnlandse Kathedraal' wordt genoemd. Het imposante gebouw met een toren van 63 meter hoog is een rijksmonument. Hij staat aan de Langeraarseweg, de centrale weg door het lintdorp. 

 

 

vISIE

Nu de uitbreiding van Langeraar grotendeels een feit is, is de aanleg van het nieuwe landgoed “Landgoed Langeraar” begonnen. Initiatiefnemer en eigenaar van het Landgoed Jos Droogh heeft het plan verder laten uitwerken door landschapsarchitect Floris Bouwman van bureau B4o  (http://www.b4o.nl/) en heeft loonbedrijf J. van Vliet opdracht te geven  de vorm, waterpartijen, kavels en de situering van de begroeiing aan te leggen.

Het landgoed dient als recreatief uitloopgebied voor heel Langeraar en zorgt tevens voor een fraaie dorpsrand passend bij het Landschap. Op het Landgoed worden onder andere een boomgaard, voedselbos, bloemrijkgrasland en verschillende waterpartijen gerealiseerd. Deze natuurontwikkeling zorgt voor een rijke biodiversiteit. Initiatiefnemer is nog op zoek naar een imker om ook de bijenpopulatie te ondersteunen.

Het grootste deel van de totale oppervlakte wordt openbaar gebied. Door de velden wordt een wandelroute aangelegd waardoor alle gedeeltes van het landgoed beleefd kunnen worden. Op verschillende plaatsen worden bruggetjes gemaakt. Binnen het gebied worden 5 bouwplots uitgegeven. In het gehele gebied mogen maximaal 13 landhuizen gerealiseerd worden. Hiertoe worden bouwrijpe kavels verkocht.