Aalsmeerderdijk 58 ev

1438 AT Oude Meer

Op de locatie van het Oude Graanpakhuis in Oude Meer aan de Aalsmeerderdijk zijn wij gestart met het realiseren van vier ruime dijkwoningen waarbij de stijl van de huidige bebouwing wordt gehandhaaft.

Tevens zullen de woningen voorzien worden van een bedrijfs-kantoorruimte welke bereikbaar is aan de achterzijde ('onder aan de dijk')

Het plan is nog in een beginstadium waardoor inspraak in uitvoering mogelijk is.